Snel naar...

bevers
5-7 jaar
welpen
7-11 jaar
zeeverkenners
11-16 jaar
wilde vaart
16-18 jaar
stam
vanaf 18 jaar

 

Organisatie

 

Bestuur

De groep wordt bestuurd door het groepsbestuur, samengesteld uit ouders, deskundigen en oud-leiding. Zij worden voor drie jaar gekozen door de groepsraad. Het groepsbestuur fungeert als dagelijks bestuur.

De zakelijke belangen van de groep zijn ondergebracht in een stichting. De stichting fungeert als een kapstok, een rechtspersoon, waar de rechten en verplichtingen aan opgehangen kunnen worden, zodat deze niet rusten op de leden en bestuurders persoonlijk. De stichting wordt bestuurd door een apart stichtingsbestuur, welke onder meer zorg draagt voor de clubhuizen en de contacten met de gemeenten.

Groepsraad

Alle leiding is lid van de groepsraad. Daar wordt het groepsbeleid vastgesteld, vooral t.a.v. de activiteiten en de speltechnische zaken van de groep.

Groepsbegeleider

Vormt het contact tussen het bestuur en de leiding van de diverse speltakken. Scouting Zuiderkruis heeft drie groepsbegeleiders, namelijk bij de bevers, de welpen en het waterwerk.

Praktijkbegeleider

De praktijkbegeleiders zijn de steun en toeverlaat van de leiding. De praktijkbegeleiders helpen de leiding met het reilen en zeilen van hun onderdeel, en zijn bereikbaar voor allerlei vragen en problemen waar de leiding tegen aan loopt.

Leiding

Ieder onderdeel heeft 3 tot 4 man/vrouw leiding. Eén van hen is de teamleid(st)er. Voor nadere informatie kunt u altijd terecht bij één van deze mensen. Binnen de Zuiderkruis streven wij er naar om onze staf zo goed mogelijk te laten functioneren. Hiervoor volgt de leiding onder andere cursussen bij de Scouting Academy van Regio 't Gooi.

Leiding

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Om ieder lid van Scouting een leuke en veilige vrijetijdsbesteding te bieden is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor iedereen die een staffunctie bij Scouting bekleedt. Dit is een landelijke afspraak, dus alle vrijwilligers van de verenigingen die aangesloten zijn bij Scouting Nederland, inclusief de vrijwilligers van Scouting Zuiderkruis, moeten zo'n VOG hebben.

Meer informatie over de VOG vind je op de website van Scouting Nederland.

Voor alle leden en leiding gelden natuurlijk ook bepaalde regels. Onder meer over het gebruik van alcohol en roken. Die regels kun je hier vinden.

Social media (o.a. online beeldgebruik)

Bij Scouting Zuiderkruis beleven we tal van hoogtepunten en mooie momenten. Momenten die door iedereen kunnen worden vastgelegd en gedeeld op social media. Dat is belangrijk: we willen openheid uitstralen en zijn trots op onze groep. En natuurlijk willen we duidelijk maken hoe leuk het bij ons is.

Binnen Scouting Zuiderkruis hanteren we richtlijnen waarbinnen content op (social) media wordt gedeeld. Scouting Zuiderkruis heeft besloten, maar ook openbare accounts op social media. En we verspreiden soms foldermateriaal. In alle gevallen wordt bij het verspreiden van informatie en beeldmateriaal rekening gehouden met alle fatsoensnormen en de bescherming van het individu. Zo gebruiken op openbare kanalen geen foto's waarop kinderen duidelijk herkenbaar zijn. Ons beleid sluit aan bij het protocol van Scouting Nederland.

Mocht er toch ergens iets verschenen zijn waar u bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit kenbaar maken bij onze secretaris.

Speltakken

Onze groep heeft voor elke leeftijdsgroep een speltak met een eigen onderkomen:

Het wisselen van speltak gebeurt één keer per jaar op de groepsdag tijdens het overvaren. De oudste bevers gaan dan naar de welpen, de oudste welpen naar de zeeverkenners en de oudste zeeverkenners naar de Wilde Vaart. De oudste Wilde Vaarders die leiding worden varen dan ook over naar de Stam en naar het onderdeel waarvan hij of zij leiding wordt.