Snel naar...

bevers
5-7 jaar
welpen
7-11 jaar
zeeverkenners
11-16 jaar
wilde vaart
16-18 jaar
stam
vanaf 18 jaar

 

Alcohol- en rookbeleid

De volgende regels gelden binnen Scouting Zuiderkruis omtrent het gebruik van alcohol, tabak en drugs.

  1. Leden, staf en gasten van Scouting Zuiderkruis houden zich aan de Nederlandse wet.
  2. Scouting Zuiderkruis kent geen gedoogbeleid. Het gebruik van drugs is in de Nederlandse wet verboden. Scouting Nederland en dus ook Scouting Zuiderkruis accepteert geen gebruik van drugs (soft- en harddrugs) of het in bezit hebben van drugs tijdens scoutingbijeenkomsten.
  3. Tijdens bijeenkomsten van Scouting Zuiderkruis waar jeugdleden tot 18 jaar activiteiten met elkaar doen wordt geen alcohol gebruikt of tabak gerookt.
  4. Een sober gebruik van alcohol of tabak is mogelijk bij bijeenkomsten met alleen kaderleden van 18 jaar of ouder.
  5. Tijdens langere opkomsten (kamp) of feestelijke bijeenkomsten gedoogt Scouting Zuiderkruis het gebruik van alcohol of tabak mits jeugdleden hier geen hinder van ondervinden. Ook blijven er minimaal twee kaderleden geheel nuchter. En er wordt met mate gedronken, dus geen dronkenschap.
  6. Uitzonderingen op bovenstaande regels zijn niet mogelijk.

Voor vragen over deze regels kunt u contact opnemen met het groepsbestuur.