Snel naar...

bevers
5-7 jaar
welpen
7-11 jaar
zeeverkenners
11-16 jaar
wilde vaart
16-18 jaar
stam
vanaf 18 jaar

 

Financiën

 

Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Dat is gelijk aan een scoutingjaar. De contributie dient in één keer te worden voldaan. De penningmeester stuurt jaarlijks een factuur naar alle leden, die per overschrijving moet worden betaald op IBAN NL47 ABNA 0550 6203 11 t.n.v. Scouting Zuiderkruis onder vermelding van het betaalkenmerk dat op de factuur staat.

De hoogte van de contributie verschilt per speltak. Voor Zeeverkenners en Wilde Vaart is de contributie, door het gebruik van duurder kampeer- en botenmateriaal, hoger dan voor andere onderdelen.

Mocht de contributie problemen geven dan is de penningmeester altijd bereikbaar om een betalingsregeling te treffen. Je kunt contact met onze penningmeester opnemen door een penningmeesteratzuiderkruis.nl (mailtje) te sturen.

De contributie is (per jaar) als volgt vastgesteld:

  • Bevers: €160,-
  • Welpen: €175,-
  • Orka's, Verkenners en Wilde Vaart: €250,-
  • Stam: €175,-

Hoewel scouting relatief goedkoop is ten opzichte van andere sport- en vrijetijdsverenigingen, kan het betalen van contributie voor sommige ouders een knelpunt zijn. Het is financieel niet haalbaar de contributie te verlagen, maar er zijn mogelijkheden om scouting ook mogelijk te maken voor kinderen waarbij geld een obstakel vormt. Neem contact op met onze penningmeester, en kijk ook op de website van Scouting Nederland of u in aanmerking komt voor een regeling.

Opzeggen lidmaatschap

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Klik dan hier voor meer informatie.

Overige financiën

Elke organisatie kost geld, ook Scouting Zuiderkruis. Onze uitgaven worden vooral besteed aan onderhoud van onderkomens en boten, aanschaf van spel-, kampeer- en botenmateriaal.

Helaas kan de groep niet rondkomen van alleen de contributie. Daarom spant de groep zich in om extra gelden te verwerven, bijvoorbeeld door:

  • de jaarlijkse verkoop van speculaaspoppen en deelname aan de Jantje Betoncollecte
  • verhuur van onze onderkomens aan andere (scouting-)groepen
  • eventuele sponsorgelden
  • Vrienden van het Zuiderkruis: mensen die de club een warm hart toedragen en jaarlijks een bedrag van ten minste 25 euro overmaken. Wil jij ook een Vriend van het Zuiderkruis worden? Dat kan! Neem in dat geval contact met op penningmeesteratzuiderkruis.nl (onze penningmeester).

Verzekeringen

Elk lid van de groep is via Scouting Nederland verzekerd. Deze verzekering geldt als aanvulling op de eigen verzekeringen en bestaat uit een:

  • Ongevallenverzekering - geldt alleen tijdens scoutingactiviteiten, dus niet tijdens de reis tussen eigen huis en clubhuis!
  • WA-verzekering - als aanvulling op de eigen WA

Daarnaast heeft Scouting Zuiderkruis een aparte verzekering afgesloten voor het waterwerk. Deze watersportverzekering is afgesloten bij Aon.

Meer informatie en voorwaarden van deze verzekeringen kun je opvragen via infoatzuiderkruis.nl.

Let op!

*Scouting Zuiderkruis sluit géén reis- en bagageverzekeringen af. Wanneer een lid of een lid van de leiding -kostbare- spullen mee naar een van onze activiteiten neemt is dit voor eigen risico.

*Vervoer met auto's is altijd voor eigen risico van de bestuurder.

Non-profit

Beschikbare gelden worden eerst aangewend voor zaken met een hoge prioriteit. Dit zijn onderhoud aan onderkomens en vloot, kampeer-, spel- en scheepsmateriaal. Daarbij ontvangt iedere speltak een vast bedrag.